родопа планина


Родопите са наш дом, както и уникален природен и културен резерват, части от който са под защитата на юнеско. 

заедно СМЕ ОБЩНОСТ

ние разбираме нуждата от обединяване на нашите усилия и  ресурси за развитие на нашата общност.  заедно е коренът на думата "заедница", старославянското наименование за общност. 

СПЛОТЕНИ в МНОГообразието

Родопчани от разнообразни етнически групи и вероизповедания  живеят заедно в планината от хилядолетия, доказавайки, че мирното съжителство и разбирателство са не просто утопия.