От основаването си през 2006 г, РЦОР е подкрепян от:


  • EUROPEAN YOUTH FOUNDATION AT THE COUNCIL OF EUROPE
  • DIRECTORATE OF YOUTH AND SPORT AT THE CoE
  • YOUTH IN ACTION PROGRAM OF THE EUROPEAN UNION
  • EUROPE FOR CITIZENS PROGRAM OF THE EUROPEAN UNION
  • THE WORLD BANK
  • CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE
  • OPEN SOCIETY FUND


С любезното съдействие на нашите донори, партньори и ентусиазма на нашите членове и приятели, за периода 207-2016 сме реазлизирали:Родопският център за общностно развитие (РЦОР) реализира проекти на местно, национално и международно равнище. В дейностите участват младежи и възрастни от всички възрастови групи, социални слоеве и културен бекграунд. 


От 2007 г. РЦОР е приобщил в дейностите си:

нашите донори

РЦОР реализира своите дейности с цел:


Подобряване на качеството на живот на всички общности в Родопския регион.

Изграждане на устойчиви общностни ресурси, лидерство и партньорства за обслужване на общностните нужди в региона.

Изграждането на култура на човешки права, мултикултурализъм и толерантност в Родопския регион.

Промотиране на т.нар “ценностно базирано”  общностно развитие, което идентифицира и  мобилизира всички ресурси на общността за създаване на устойчиви стратегии за самопомощ.

доброволчество и работа в общността

Реализиране на изследвания и публикации по чувствителни за общността проблеми.

Промотиране на неформалното обучение и ученето през целия живот. 

Мобилизиране на местни ресурси за устойчиво развитие на общността. 

НЕформално

обучение

„Всички различни – всички равни” Европейска младежка кампания на Съвета на Европа за разнообразие, човешки права и активно участие
През 1995 година, 50 години след края на Втората световна война, Съветът на Европа стартира кампанията, за да разшири борбата срещу расизма, антисемитизма, ксенофобията и нетърпимостта. 10 години по - късно необходимостта от подобни действия все още продължава. Затова от юни 2006 г. до септември 2007 г. Съветът на Европа проведе нова кампания за разнообразие, човешки права и активно участие на младите хора под същото мото и лого.  

РЦОР беше сред основните промотъри на кампанията в България. 

нашите цели

изследвания и публикации