ЕДИНСТВО В ОБЩНОСТТА


За да има общност, трябва да има ЕДИНСТВО - чрез усещане за споделеност; взаимно уважение и подкрепа. В ценностната система на родопчаните идеята за общност здраво е стъпила върху тези принципи. Ето защо хората са оцелявали в изключително трудни времена и са успели да съхранят човещината, уважението към другостта и желанието за развитие. 

В съвременните условия на политическа и социална поляризация съхраняването и адаптирането на този общностен модел е от решаващо значение за развитието на местните общности в Родопите. 

 
​Родопите са планина, където хората живеят в китни селца и малки градчета, като най-големите от тях са от 20 000 до 40 000 души. За съжаление, в последните три десетилетия регионът чувствително се обезлюдява, а уникалното архитектурно-историческо наследство се руши пред очите на последните жители на редица родопски села. Поради икономически проблеми, дори в родопските градове има множество рушащи се архитектурни паметници, за които става все по-трудно да бъдат реставрирани.

Регионът е маргинализиран и сегрегиран по няколко причини: липсата на железопътна мрежа и самолетен транспорт, както и георграфска отдалеченост от столицата. До най-близкото летище се стига единствено чрез 4-7 часа път с автобус и почти толкова - с автомобил. Тези фактори, съчетани със слабо развитата инфраструктура неминуемо се отразяват на перспективите за развитие на туризъм в региона, независимо от уникалните възможностии за отдих, които той предлага. 

Препитанието в Родопите никога не е било лесно, заради георграфската изолация, каменистата почва и суровия планински климат. Картофите, тютюнът, гъбарството и билкарството са сред малкото земеделски опции, в прибавка към пчеларството и животновъдството, които са били отлично развити в региона, но в момента са в процес на западане. Слабата индустриализация и инфраструктура създават високи стойности на безработицата в региона. 


Активната миграция в посока големите български градове или чужбина сериозно се отразява на демокрафката картина в Родопите. Тази тенденция е ососбено изразена сред младите хора, чиито брой застрашително намалява всяка година. 


Ние вярваме, че заедно можем да работим, за да спасим Родопите. Да възродим селата, традиционните занаяти, производството на биологична и "бавна" храна, както и да развием туризма в региона.


Работата в общността е както предизвикателство, така и удоволствие. Нещо повече - тя е ежедневно учене, обогатяване и развитие. Топлотата и честността на родопчани, тяхната искрена вяра в развитието и ползата от образованието, както и уважението им към различните, ни дават вяра в разгръщането на едни позитивни процеси в Родопите, в полза на всички общности, които споделят планината.